ANMELDT: Fem helsepersonell ble anmeldt til politiet av Helsetilsynet for vurdering av mulig straffbart forhold. Illustrasjonsbilde fra Ahus: Tone Herregården
ANMELDT: Fem helsepersonell ble anmeldt til politiet av Helsetilsynet for vurdering av mulig straffbart forhold. Illustrasjonsbilde fra Ahus: Tone Herregården

Tilbakekalling av autorisasjon i 2023: Rus og legemiddeltyveri 

Legemiddeltyveri, rus og faglig svikt førte til at leger og sykepleiere mistet autorisasjonen i fjor. 

Publisert

I fjor var det litt færre som mistet autorisasjonen sammenlignet med 2023.  Helsetilsynet ga 152 reaksjoner til helsepersonell i 2023, mot 199 i 2022. 

I 2023 fikk Helsetilsynet 213 nye tilsynssaker til behandling. 27  av disse var fra andre lands tilsynsmyndigheter. 

Av reaksjonene var 52 til leger, 38 til sykepleiere og 24 til helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere eller hjelpepleiere. 29 leger mistet autorisasjonen. 

Fem helsepersonell ble anmeldt til politiet av Helsetilsynet for vurdering av mulig straffbart forhold.

* Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Kilde: Statens helsetilsyn

Det kan være flere årsaker til at én autorisasjon eller lisens blir tilbakekalt. Derfor er tallet på årsaker høyere enn tallet på tilbakekalte autorisasjoner.

Årsaken som Helsetilsynet har kalt uforsvarlig virksomhet i form av svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter, var bare syv som mistet autorisasjon på dette grunnlaget alene. For 37 personer var det en av flere årsaker. 

Pålegg om å styrke sin kompetanse

Det ble også gitt tre faglige pålegg, alle disse var til leger. Faglig pålegg er en reaksjon som ble innført i 2022 og gis til helsepersonell ved brudd på helselovgivningen. Reaksjonen skal være en mulighet til å få styrket kompetanse under oppfølging og veiledning.

Det kan være aktuelt der det er usikkert om helsepersonellet har tilstrekkelig kompetanse og ferdigheter, eller vil sørge for å tilegne seg det. Dette pålegget skal ikke brukes i saker som gjelder rusmisbruk, sykdom eller andre personlige forhold hos den det gjelder. 

Helsepersonell kan selv gi avkall på autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning ved å sende inn en skriftlig erklæring til statsforvalteren.  Det var 17 helsepersonell som ga frivillig avkall på autorisasjonen, og seks leger som ga frivillig avkall på rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B.

Powered by Labrador CMS