RUS: Bruk av rusmidler og atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen, var også i år den vanligste årsaken til at autorisasjonen ble trukket tilbake. Foto: Gorm Kallestad / NTB
RUS: Bruk av rusmidler og atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen, var også i år den vanligste årsaken til at autorisasjonen ble trukket tilbake. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Færre helsearbeidere mistet autorisasjonen i 2023 enn i 2022

Helsetilsynet trakk autorisasjonen til 29 leger i fjor, en nedgang fra 37 leger i 2022. Fortsatt er rusmisbruk den viktigste årsaken.

Publisert Sist oppdatert

– Tilsynet ga 152 reaksjoner til helsepersonell i 2023, mot 199 i 2022. Av reaksjonene var 52 til leger, 38 til sykepleiere og 24 til helsefagarbeidere/omsorgsarbeidere/hjelpepleiere, heter det i en pressemelding fra tilsynet.

29 av legene mistet altså retten til å praktisere, mens det samme skjedde med 33 sykepleiere.

Videre tilbakekalte Helsetilsynet rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B til fire leger.

Nedgangen fortsetter dermed fra 2022. Den gang mistet 132 helsepersonell til sammen 138 autorisasjoner. Dette er en nedgang på 21 sammenlignet med 2021.

Bruk av rusmidler og atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen, var også i år den vanligste årsaken til at autorisasjonen ble trukket tilbake. Blant annet ble det stjålet rusmidler, ifølge tilsynet.

For 37 av tilbakekallingene var det svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter.

Lovbrudd hos 24 virksomheter

I 2023 påpekte Helsetilsynet brudd på helse- og omsorgslovgivningen overfor 24 virksomheter i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, mot 22 i 2022, opplyser Helsetilsynet på sine nettsider

Statens helsetilsyn ga i 2023 ett pålegg om retting etter helsetilsynsloven § 8, men ingen pålegg om stenging etter samme bestemmelse, og heller ingen tvangsmulkt etter helsetilsynsloven § 9, jf. spesialisthelsetjenesten § 1-2.

123 nye tilsynssakerB

I 2023 fikk Helsetilsynet 213 nye tilsynssaker til behandling. 

244 saker ble ferdigbehandlet, der Helsetilsynet førte tilsyn med helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. 

Av disse sakene var 162 oversendt fra statsforvalterne, 27 fra andre lands tilsynsmyndigheter og 55 startet hos Helsetilsynet.

Median saksbehandlingstid for avsluttede tilsynssaker i 2023 var 5,3 måneder, mot 4,3 måneder i 2022.

Powered by Labrador CMS