BYGGER NY UTDANNING: F.v. Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken og Karoline Sunnarvik-Ween, foretakstillitsvalgt i Yngre legers forening, heier på den nye modellen for LIS-utdanning ved Vestre Viken, initiert av Anniken Riise Elnes, utdanningskoordinerende overlege og fagansvarlig
BYGGER NY UTDANNING: F.v. Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken og Karoline Sunnarvik-Ween, foretakstillitsvalgt i Yngre legers forening, heier på den nye modellen for LIS-utdanning ved Vestre Viken, initiert av Anniken Riise Elnes, utdanningskoordinerende overlege og fagansvarlig

LIS-leger skal få bedre oppfølging ved flere sykehus i Helse Sør-Øst

I høst startet Vestre Viken som det første helseforetaket i landet opp et pilotprosjekt for å lære fremtidens leger å ta vare på seg selv i legerollen. Legehelse ble dermed en del av spesialistutdanningen. Nå utvides prosjektet til flere sykehus. 

Publisert Sist oppdatert

– Det handler om å ta vare på folkene våre slik at de blir værende og slik at de har lyst til å jobbe her gjennom et langt arbeidsliv. 

Det uttalte Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken, til Dagens Medisin i oktober. 

Sammen med Karoline Sunnarvik-Ween, foretakstillitsvalgt i Yngre legers forening (YLF), og Anniken Riise Elnes, overlege og fagansvarlig for LIS-utdanningen Vestre Viken, møtte Sommervoll Dagens Medisin for å fortelle om det nyoppstartede LIS-prosjektet i helseforetaket. 

Sistnevnte, som startet opp i stillingen som utdanningskoordinerende overlege i Vestre Viken, med fagansvar for LIS-utdanningen, for to år siden, satte seg umiddelbart som mål at felles kompetansemål var noe Vestre Viken skulle satse på, og bli gode på. Siden da har utdanningsavdelingen jobbet med ulike tiltak som kan styrke LIS-utdanningen med fokus på felles kompetansemål og ikke minst legehelse, trivsel i arbeidshverdagen og psykologisk trygghet på arbeidsplassen, fortalte Elnes. 

– Ved å ha psykologisk trygghet i jobbhverdagen, styrker du også de gode læringsmiljøene, samtidig som du øker motstandsdyktigheten hos legene for negativt stress, sa Elnes. 

Først i Norge

Utdanningsstillingen til Elnes ble opprettet i forbindelse med implementering av ny spesialistutdanningsmodell for leger – såkalt kompetansebasert medisinsk utdanning, som så dagens lys i mars 2019. I forbindelse med den nye utdanningsmodellen overtok også helseforetakene ansvaret for LIS-utdanningen. 

Sammen med den nye modellen kom et sett med læringsmål, innenfor det som nå kalles «felles kompetansemål.»

– Disse målene slår fast at legerollen handler om mer enn bare å være en medisinskfaglig ekspert. En lege må også inneha andre kvaliteter for å utøve faget på en best mulig måte, blant annet evnen til etisk refleksjon, kommunikasjon, lederskap, samhandling og forskning, forklarte Elnes. 

Vestre Viken har imidlertid funnet ytterligere ett element de mener er essensielt for å kunne fylle den profesjonelle legerollen, nemlig viktigheten av å kunne ivareta seg selv i legerollen. Som de første i landet inviterer de nå sine LIS-leger til gruppeveiledning, i samarbeid med Villa Sana, om legehelse og selvivaretagelse. Villa Sana tilbyr kurs og veiledning til leger som er eller står i fare for å bli utbrent. 

– Jeg kjenner ikke til andre helseforetak som har startet opp med noe tilsvarende i sin LIS-utdanning, sa utdanningskoordinatoren da, som inviterte Villa Sana til et samarbeid om legehelse, og å få det inn allerede i utdanningen. 

– Vårt perspektiv er at vi som arbeidsgiver, ønsker å jobbe preventivt med denne problemstillingen, og få det inn allerede i LIS-utdanningen, sa Elnes.

Den nye LIS-utdanningen ved helseforetaket er utarbeidet med hjelp av Ingunn Amble, spesialist i psykiatri og leder av Villa Sana, og Karin Rø, spesialist i arbeidsmedisin og seniorforsker ved Legeforskningsinstituttet. 

Utvider piloten

I høst startet helseforetaket opp piloten med gruppeveiledning på to av sykehusene sine, Ringerike sykehus og Bærum sykehus. En gang i måneden møtes legene for å lære og reflektere rundt tematikk som de har erfart gjennom sin praksis at er viktig og relevant å ta tak i, og reflektere rundt. Eksempelvis å gjøre feil, positiv og negativt stress, psykologisk trygghet, selvivaretagelse, jobb-hjem-balanse og kollegastøtte er blant temaene som står på agendaen. 

– Fra og med høsten 2024 ønsker vi at dette skal være på plass og innbakt i LIS-utdanningen ved alle våre sykehus, sa Elnes i høst.

Nå opplyser helseforetaket på sine nettsider at tilbudet utvides til Drammen sykehus og Kongsberg sykehus den 15. februar.

– Ved å ha psykologisk trygghet i jobbhverdagen, styrker du også de gode læringsmiljøene. Samtidig øker du motstandsdyktigheten for negativt stress, sier Anniken Riise Elnes. 

Gjennom våren skal overleger fra foretakets fem sykehus delta som koveiledere i gruppeveiledningene, slik at de kan bringe kompetansen videre, ta den med tilbake til sine klinikker og implementere den i utdanningen.

Elnes forteller at helseforetaket i samarbeid med tillitsvalgte også har sendt ut en spørreundersøkelse til samtlige leger i helseforetaket for å høre hvordan de opplever sin arbeidshverdag. Dette gjør de for å finne ut om det er nye områder de kan forbedre seg på.

Blir hilst velkommen

Tiltakene i Vestre Viken blir hilst velkommen i Helse Sør-Øst RHF.

– Det er flere helseforetak som jobber med tiltak som skal bedre legenes arbeidssituasjon, og dette er et område vi følger tett opp, sier direktør for personal og kompetanseutvikling, Svein Tore Valsø.

Han synes det er positivt at nyutdannede leger får enda bedre veiledning og oppfølging, og mener det er viktig at legene har noen å rådføre seg med når de opplever jobben som krevende.

– Dette må vi bli enda mer bevisst på framover for å beholde og rekruttere nye leger til sykehusene våre, sier Valsø.

Direktør Lisbeth Sommervoll forteller at arbeidet med Vestre Vikens nye satsing startet opp før fokuset på legehelse kom i forbindelse med #legermåleve, men målsettingen er den samme: Å hjelpe leger til bedre helse og arbeidshverdag. Hun oppsummerer hva de ønsker å formidle til legene «sine» slik: 

– Vi ser, vi forstår, og vi prøver å gjøre noe med det. 

Powered by Labrador CMS