UTSATT: Nesten 40 prosent av dem som jobber i medisinske yrker har vært utsatt for vold, seksuell trakassering, hets/trusler eller mobbing i alt siste år, viser en undersøkelse fra SSB. Illustrasjonsfoto:
UTSATT: Nesten 40 prosent av dem som jobber i medisinske yrker har vært utsatt for vold, seksuell trakassering, hets/trusler eller mobbing i alt siste år, viser en undersøkelse fra SSB. Illustrasjonsfoto:

SSB: 4 av 10 i medisinske yrker utsatt for vold, trusler, trakassering eller mobbing på jobb

Levekårsundersøkelsen viser at de som jobber i medisinske yrker – som sykepleiere, leger, fysioterapeuter og vernepleiere – er blant de mest utsatte.

Publisert Sist oppdatert

I desember publisert Statistisk sentralbyrå (SSB) tall fra Levekårsundersøkelsen om Arbeidsmiljø 2022. 

Undersøkelsen viser at de som jobber i medisinske yrker – som sykepleiere, leger, fysioterapeuter og vernepleiere – er blant de mest utsatte. 

Nesten 40 prosent av dem som jobber i medisinske yrker har vært utsatt for vold, seksuell trakassering, hets/trusler eller mobbing i alt siste år, ifølge en melding på SSBs nettsider

– Blant sikkerhetsarbeidere og sysselsatte i medisinske yrker har nesten 40 prosent blitt utsatt for vold, trusler, trakassering eller mobbing på jobb siste år. Andelen er også høy blant pleie- og omsorgsarbeidere, hvor nesten én av tre har vært utsatt siste år, sier Kristina Støren, rådgiver i Statistisk sentralbyrå, i meldingen.

20 prosent utsatt for vold

I underkant av 20 prosent i medisinske yrker svarer at de har vært utsatt for vold de siste 12 månedene, omtrent 6 prosent svarer at de har blitt utsatt for vold månedlig eller oftere.

16 prosent av sysselsatte i medisinske yrker har blitt utsatt for seksuell trakassering siste år, mens det samme gjelder 11 prosent blant pleie- og omsorgsarbeidere. 5 prosent av sysselsatte i medisinske yrker sier at de har opplevd seksuell trakassering månedlig eller oftere, mens det samme gjelder omtrent 3 prosent blant pleie- og omsorgsarbeidere.

Sårbare brukergrupper

Disse resultatene er i tråd med tidligere analyser, som også viser at de mest utsatte yrkene jobber med til dels sårbare brukergrupper, blant annet innen helse- og sosialsektoren – vernepleiere, miljøarbeidere, sykepleiere – og sikkerhetsyrker som militære, tollere og politi, skriver SSB. 

– Felles for flere av yrkesgruppene som er mest utsatt, er at de jobber med til dels sårbare brukergrupper. Det er også mest vanlig at det er noen som ikke er ansatt på arbeidsplassen som står bak vold, seksuell trakassering, og hets eller trusler. Dette kan være for eksempel kunder, klienter, pasienter, elever eller andre, sier Støren.

Kvinner mer utsatt

For alle yrkesgrupper sett under ett, viser Levekårsundersøkelsen om Arbeidsmiljø 2022 at det blant sysselsatte er 16 prosent som svarer at de har blitt utsatt for enten vold, trusler, trakassering, eller mobbing på jobb det siste året. Dette tilsvarer nesten én av seks sysselsatte.

– Andelen som har blitt utsatt for vold, seksuell trakassering, trusler eller mobbing på jobb er mer enn dobbelt så stor blant kvinner som blant menn. Mens 10 prosent av sysselsatte menn har blitt utsatt for noe av dette siste år, gjelder det samme 22 prosent av sysselsatte kvinner, sier Kristina Støren, rådgiver i Statistisk sentralbyrå.

Powered by Labrador CMS