TREND: – Om trenden i apoteketableringer vi ser nå fortsetter, vil vi etter hvert se et svekket apotektilbud, frykter næringspolitisk direktør Thor-Arne Englund i Apotekforeningen. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
TREND: – Om trenden i apoteketableringer vi ser nå fortsetter, vil vi etter hvert se et svekket apotektilbud, frykter næringspolitisk direktør Thor-Arne Englund i Apotekforeningen. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Nullvekst i apoteketablering i 2023

Næringspolitisk direktør Thor-Arne Englund i Apotekforeningen mener det ligger en bekymringsverdig trend bak tallet.

Publisert

Siden apotekmarkedet ble liberalisert i Norge på begynnelsen av 2000-tallet, har antallet apotek økt ganske jevnt. I 2021 ble det for eksempel 43 flere apotek i Norge. 

I 2023 er veksten null, som betyr at det er stengt like mange apotek som det har blitt åpnet. 

– 2023 er det første året antallet apotek ikke har økt når man ser helt tilbake til 1990. Bak tallet ligger en bekymringsverdig trend, som kan endre apotektilbudet i Norge kraftig. Apotekenes inntekter fra kjernevirksomheten håndtering og salg av reseptlegemidler, bestemmes av staten. Nivået på disse inntektene er for lavt, sier næringspolitisk direktør Thor-Arne Englund i en melding på Apotekforeningens sider.

I løpet av fjoråret ble det lagt ned 21 apotek, som er omtrent en dobling fra årene før.

Englund påpeker at 200.000 nordmenn er innom apoteket på en vanlig dag, for å hente ut medisiner, for å få råd om riktig medisinbruk, eller for andre helsetjenester, som vaksinering. 

– Færre apotek betyr lengre reisevei, og om trenden i apoteketableringer vi ser nå fortsetter, vil vi etter hvert se et svekket apotektilbud til mange nordmenn, frykter Englund.

Rapport: Rimelig lik reisetid som før 2002

Ifølge en rapport fra UiT, som så på utvikling av reisetid til nærmeste apotek mellom 2002 og 2022, har etableringstakten de senere årene bidratt til at noen boenheter har fått kortere reisetid til apotek. Men reisetid til apotek i Norge er generelt kort, ifølge rapporten.

«55 % av boenheter har mindre enn 5 minutt reisetid til nærmeste apotek med bil og 88% har mindre enn 20 minutt. Disse tallene er rimelig like hvis man ser på reisetid til apotek åpnet før 2002 og hvis man inkluderer nyere apotek.»

Rapportforfatterne påpeker også at apotek som er åpnet fra 2002 og senere i hovedsak har flere naboapotek enn apotek åpnet før 2002, noe som «indikerer at de er åpnet i mer sentrale strøk og at deres effekt på tilgjengelighet vil være begrenset. Det er allikevel slik at det er nye apotek også i rurale områder av Norge så bildet er ikke svart-hvitt». 

Ifølge rapporten er det også indikasjoner på at apotek som har få nære naboapotek har større prosentvist overskudd. 

«Det er behov for flere analyser på sammenhengen mellom apotekøkonomi og plassering av apotek både geografisk, men også i forhold til andre apotek», heter det.

Powered by Labrador CMS