ANBUD: Helse Sør-Øst RHF lyser ut konkurranse for anskaffelse av tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
ANBUD: Helse Sør-Øst RHF lyser ut konkurranse for anskaffelse av tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Helse Sør-Øst lyser ut rusbehandling på nytt etter dom i Oslo tingrett 

Helse Sør-Øst gikk først ut med et anbud innenfor psykisk helse og rus bare til ideelle aktører. Etter at private sykehjemsaktører fikk medhold i Oslo tingrett, lyses imidlertid anbudet ut på nytt. 

Publisert

Helse Sør-Øst RHF lyser ut konkurranse for anskaffelse av tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Den opprinnelige anbudskonkurransen Helse Sør-Øst gikk ut med var bare rettet mot ideelle aktører. Etter en dom i Oslo tingrett har Helse Sør-Øst endret utlysningen til å også gjelde kommersielle aktører. 

Bakgrunnen er at byrådet i Oslo utestengte kommersielle selskaper fra å delta i en anbudskonkurranse om å drive sykehjem, og de to kommersielle selskapene Stendi og Norlandia saksøkte Oslo kommune i 2021. De to selskapene har drevet sykehjem i Oslo kommune tidligere. 

Oslo tingrett har avsagt en dom omtalt av Altinget der kommunen pålegges å inkludere kommersielle selskaper. Dommen er anket. 

Usikkerhet om det juridiske

På egne nettsider skriver Helse Sør-Øst at denne rettsavgjørelsen medfører juridisk usikkerhet og risiko for forsinkelser i prosessen.

Derfor inkluderes altså kommersielle aktører i anbudet. Det er nødvendig å nye avtaler på plass innen 1. januar 2025, og det betyr at Helse Sør-Øst ikke har tid til å utlyse anbudet på nytt.

Rammeavtalene i anbudet har en estimert økonomisk ramme på rundt 1,3 milliarder kroner i 2025. Det endelige kontraktsomfanget vil være avhengig av etterspørsel, men maksimal økonomisk ramme for hele kontraktsperioden er på 17,4 milliarder kroner. 

Anskaffelsen er kvantifisert i antall døgn og omfatter blant annet døgnbehandling for unge voksne pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse, døgnbehandling for unge voksne (18-26 år), døgnbehandling for gravide og pasienter med små barn, og korttidsopphold på døgnbehandling for pasienter med ulik avhengighetsproblematikk som ikke kan nyttiggjøre seg av bare av poliklinisk behandling.

Disse plassene skal i noen grad kompensere for bortfallet av plasser som var knyttet til ordningen med fritt behandlingsvalg. 

Powered by Labrador CMS