FLERE PARAMEDISINERE: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil at erfarne fagfolk skal få autorisasjon som paramedisinere.
FLERE PARAMEDISINERE: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil at erfarne fagfolk skal få autorisasjon som paramedisinere.

Sykepleiere kan få autorisasjon som paramedisinere

– Vi har lyttet til fagfolka i tjenesten, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Publisert Sist oppdatert

Et forslag om en overgangsordning for rett til autorisasjon som paramedisiner for autoriserte ambulansearbeidere og sykepleiere sendes ut på høring i dag.

Paramedisiner er en beskyttet tittel forbeholdt helsepersonell som har fullført treårig bachelorutdanning i paramedisin. 

– Vi har lyttet til fagfolka i tjenesten og vil ha overgangsordning som sikrer at fagfolk med spesialisert utdanning og lang yrkeserfaring kan få autorisasjon som paramedisiner selv om de ikke har bachelorgrad i paramedisin, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

Helse- og omsorgsdepartementet skriver i høringsbrevet at paramedisinere er en ny gruppe helsepersonell, der det første kullet med bachelor i paramedisin ble ferdige i 2017. Så sent som i 2022 ble paramedisinere omfattet av autorisasjonsordningen.

Det medførte imidlertid at det oppsto et skille mellom gruppen med bachelorgrad og andre helsepersonellgrupper med utdanning og gjerne langvarig yrkeserfaring innenfor akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

Viktig erfaring og kunnskap

– Vi har ikke råd til å miste noen av fagfolkene våre. Derfor er det så bra at vi nå får beholde mange ambulansesjåfører som har jobba i mange år og har viktig erfaring og kunnskap vi trenger i ambulansene våre som gir trygghet og god behandling for pasientene våre, sier Kjerkol.

Skillet omfattet ikke bare retten til autorisasjon som paramedisiner, men også retten til å kalle seg paramedisiner.

Forslaget som er ute til høring er at det vedtas en forskrift med en overgangsordning som gir rett til autorisasjon som paramedisiner for ambulansearbeidere og sykepleiere med lengre yrkeserfaring innenfor paramedisin, men med annen utdanning i paramedisin enn en bachelor. 

Som en overgangsordning skal autorisasjonen være begrenset til ambulansearbeidere og sykepleiere som har gjennomført formell utdanning innen paramedisin, enten som videreutdanning eller en master i prehospitale tjenester, i tillegg til andre krav om karakter og yrkeserfaring. 

Høringsfristen er torsdag 7. mars.

Powered by Labrador CMS