POSITIV UTVIKLING: – På et snaut halvår, fra august 2023 til januar 2024, har antall innbyggere uten fastlege sunket med nesten 25 000, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Her fotografert ved en annen anledning.
POSITIV UTVIKLING: – På et snaut halvår, fra august 2023 til januar 2024, har antall innbyggere uten fastlege sunket med nesten 25 000, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Her fotografert ved en annen anledning.

237 nye fastleger i 2023

Nye tall viser at det ble rekruttert 237 nye fastleger i 2023, noe som er syv ganger mer enn i 2021. For første gang på mange år går antallet nordmenn uten fastlege ned. – Tiltakene regjeringen har iverksatt, gjør at man rekrutterer mye bedre, sier Marte Kvittum Tangen.

Publisert Sist oppdatert

– Regjeringen har prioritert å løse fastlegekrisen med konkrete tiltak, og nå ser vi at flere piler peker riktig vei. Dette er jeg svært glad for. Vi tok over en fastlegeordning i krise. Nå er vi i gang med en historisk satsing på fastlegeordningen. På to år har vi styrket ordningen med over en milliard kroner, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

2024 blir det første hele året med det styrkede og endrede basistilskuddet på 730 millioner kroner som regjeringen innførte 1. mai 2023. Endringene regjeringen har gjort innebærer at fastlegene får et pasienttilpasset basistilskudd, som betyr at tilskuddet som følger med hver pasient er tilpasset innbyggernes forventede behov for tjenester.

Regjeringen har også innført en nasjonal ALIS-ordning, som skal sikre alle leger som ønsker spesialisering i allmennmedisin et strukturert og forutsigbart spesialiseringsløp. Bevilgningen til nasjonal ALIS økes med 126,6 millioner kroner i år, som gir en styrking på totalt 326,6 millioner kroner på to år.

– De positive endringene er særlig tydelige i andre halvdel av 2023. På et snaut halvår, fra august 2023 til januar 2024, har antall innbyggere uten fastlege sunket med nesten 25.000. Det er første gang på mange år at vi har hatt en nedgang her, sier Kjerkol.

Det er fremdeles over 200.000 personer som står uten fastlege og over 300.000 som står på venteliste for å bytte fastlege.

Utfordringene er særlig stor i Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Telemark.

– Rekrutterende og stabiliserende

Leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Marte Kvittum Tangen, er glad for den positive utviklingen. 

– Vi ser at de tiltakene regjeringen har iverksatt, gjør at man rekrutterer mye bedre. Det kan også se ut som det er mer positiv holdning hos de etablerte fastlegene, slik at tiltakene har en stabiliserende effekt også, sier hun til Dagens Medisin. 

Ikke alle tiltakene har blitt like godt mottatt, som pasientrettet basistilskudd som regjeringen innførte i fjor vår.

– Er det slik at tiltakene virker bedre enn dere hadde trodd? 

– Vi vet at det fortsatt er sånn at mange mener at innretning på pasientrettet basistilskudd ikke er rettferdig, men at fastlegene er fornøyde med den generelle økning i basistilskudd, svarer NFA-lederen og fortsetter: 

– Det viktigste tiltaket som gjør at vi nå rekrutterer bedre, er at vi har fått på plass en nasjonal ALIS-ordning som har blitt veldig bra.

Større fremtidstro

Etter lang tid med krise i fastlegeordningen, er NFA-lederen glad for at pilene peker i riktig retning. 

Marte Kvittum Tangen, leder av Norsk forening for allmennmedisin
Marte Kvittum Tangen.

– Det er veldig gledelig å se at det virker som vi nå kan ha litt større felles fremtidstro på fastlegeordningen, som vi vet er den beste måten å organisere allmennlegetjenesten for en befolkning på, sier Kvittum Tangen.

– Jeg håper at man ikke gjør altfor store nye endringer nå, uten at vi er sikre på at det er endinger i riktig retning.

Powered by Labrador CMS