DÅRLIG VÆRSTATISTIKK: – Er været fryktelig dårlig så rekvirerer man kanskje ikke engang, det kommer altså ikke forespørsel inn i systemet engang. Været er ikke en liten utfordring, tvert imot, sier Hans Morten Lossius, generalsekretær i Norsk Luftambulanse til Dagens Medisin.
DÅRLIG VÆRSTATISTIKK: – Er været fryktelig dårlig så rekvirerer man kanskje ikke engang, det kommer altså ikke forespørsel inn i systemet engang. Været er ikke en liten utfordring, tvert imot, sier Hans Morten Lossius, generalsekretær i Norsk Luftambulanse til Dagens Medisin.

Norsk Luftambulanse reagerer på hvordan fakta i Helse Nord-debatten fremstilles

«Luftambulansetjenesten kan ikke løse alt, i all slags værforhold, alltid – og i alle fall ikke erstatte akuttsykehus», skriver stiftelsen Norsk Luftambulanse i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet om strukturdebatten i Helse Nord.

Publisert Sist oppdatert

– Stiftelsen Norsk Luftambulanse har ikke en mening om omorganiseringen i Helse Nord RHF. Det er statens ansvar. Det vi reagerer på er hvordan faktum om en av faktorene i debatten fremstilles, sier generalsekretær Hans Morten Lossius til Dagens Medisin.

Direktør-uttalelser beskrevet som graverende feil

Det var i november i fjor at administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind, i debatt om å ta ned akuttfunksjoner på NRK uttalte at Luftambulansetjenesten hadde få kanselleringer på grunn av dårlig vær. Tallene hun presenterte var fra arbeidet til det som har vært kalt arbeidsgruppe 1, som i sitt arbeid undersøkte akutte og planlagte funksjoner.

Tallene som Lind presenterte på NRK ble kalt graverende feil av overlege ved akuttavdelingen ved Kirkenes sykehus, kunne man lese i Lofotposten.

Den 14. desember kom Marit Lind med et rapportutkast hvor det stod at hun under tvil hadde landet på at hennes anbefaling er å avvikle akuttkirurgisk funksjon både ved Nordlandssykehuset Lofoten og UNN Narvik.

– Følger prosessen med økende uro

Like før jul, 20. desember, sendte stiftelsen Norsk Luftambulanse et brev til de regionale helseforetakene med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Helse- og omsorgskomiteen og Luftambulansetjenesten HF om strukturdebatten i Helse Nord.

«Det kommer stadig tall og lekkasjer fra prosessen, som vi følger med økende uro», står det i brevet som er signert av generalsekretær Hans Morten Lossius og sjeflege Hilde Wara. Brevet er først omtalt av Lofotposten.

Lossius sier til Dagens Medisin at de har fulgt med på debatten som har gått i media og reagerer på at det settes likhetstegn mellom luftambulansebase og akuttsykehus.

– Luftambulanse og akuttsykehus er to forskjellige ting

– Luftambulansetjenesten skal forsterke det prehospitale tilbudet. Luftambulansen skal rykke ut og håndtere akutt sykdom og livstruende sykdom med en spesialisert lege. Pasient stabiliseres og bringes videre til sykehus, ofte til universitetssykehus.

– Til forskjell har et akuttsykehus en mye bredere funksjon og dekker flere områder. Dette er to forskjellige ting. Eksempler på situasjoner som en ikke kan basere seg på at luftambulansetjenesten skal håndtere er akutte fødselskomplikasjoner som krever hastekeisersnitt og nødkirurgi ved akutte skader med store blødninger.

LHF og Stiftelsen Norsk Luftambulanse

De regionale helseforetakene eier Luftambulansen HF. Helseforetaket har ansvaret for all drift av luftambulanse i Norge. Luftambulansetjenesten HF setter tjenesten ut på anbud, gjennom kontrakter med operatører. Per i dag er det to selskaper som driver med luftambulanse: Norsk Luftambulanse Helikopter drifter legehelikoptrene og Babcock Scandinavian AirAmbulance AS drifter ambulanseflyene. 

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ideell organisasjon som eier Norsk Luftambulanse Helikopter.

Kilde: norskluftambulanse.no

Generalsekretæren påpeker at stiftelsen også er en kompetanseorganisasjon som hele tiden jobber med hvordan tjenesten bør virke og utvikles videre.

– Det er klart at hvordan omorganiseringen ser ut til slutt vil påvirke videre utvikling av tjenesten.

– Været vektlegges for lite og det er dårlig statistikk

Lossius og Norsk Luftambulanse reagerer på at det settes likhetstegn mellom luftambulanse og akuttsykehus. Lossius påpeker at luftambulansetjenesten har en del faktorer knyttet til seg som gjør den til en noe usikker ressurs.

– Været kan påvirke i stor grad. På generell basis har vi statistikk fra legehelikopter på at ett av ti oppdrag kanselleres på grunn av dårlig vær. Og når det gjelder vær er det store årstids- og lokale variasjoner.

Den 2. januar i år kom forslaget om ny sykehusstruktur i Helse Nord. Tirsdag skal «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – høringsutkast helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling» behandles på et ekstraordinært styremøte. Der står det blant annet at «andelen luftambulanseoppdrag med helikopter som ikke ble gjennomført i 2022, viser at værforhold som årsak ikke er større i Helse Nord enn i landet ellers.»

Videre står det at «selv om værforholdene i Nord-Norge kan være krevende, blir få akutte luftambulanseoppdrag avvist eller avbrutt på grunn av været. Viktigst å ta hensyn til når endringer vurderes ser derfor ut til å være omfanget av pasienter som må transporteres over lengre avstander for å få helsetilbudet de er i behov av. Endelig plasseringen av ambulansehelikopteret som i dag er midlertidig plassert i Harstad, vil vurderes opp mot de endringene i funksjons- og oppgavedeling som vedtas.»

Lossius inntrykk er at værutfordringer vektlegges for lite, og at dårlig vær som grunnlag for at oppdrag blir kansellert er en vesentlig faktor som må inngå i vurderingene av beredskapen i distriktene.

– Men det er dårlig statistikk på dette. Det er ikke slik at hver eneste gang det er så dårlig vær at man ikke kan fly så dokumenteres det. Er været fryktelig dårlig så rekvirerer man kanskje ikke engang, det kommer altså ikke forespørsel inn i systemet engang. Været er ikke en liten utfordring, tvert imot.

I perioder kanselleres 50 prosent av oppdragene

Generalsekretær Lossius nevner at for eksempel på Lørenskog er det på høsten ofte tåke, noe som gjør at flere oppdrag kanselleres. Men på sentrale Østlandet er det flere baser og ressurser og en kansellering er derfor ikke nødvendigvis like kritisk.

– Men på Helgeland og Mosjøen, for eksempel, vet vi at det i perioder er opp til 50 prosent av oppdragene som blir kansellert på grunn av vær. Vær er en viktig faktor som gjør tjenesten usikker. Til sammenligning ligger et akuttsykehus der uansett om været er dårlig eller ei.

Generalsekretæren peker også på samtidighetskonflikt og fartøytekniske faktorer som gjør tjenesten usikker.  

– Er man på andre oppdrag er det umulig å stille. Redundansen i tjenesten er ikke stor, men det er likevel en faktor. Innspillet vårt er at luftambulansetjensten er en ressurs som man ikke kan lene seg helt og holdent på. Vi er heldige som har en god luftambulansetjeneste, den skal forsterke prehospitale tjenester, men den er ingen erstatning for akuttsykehus.

HOD oppfordrer alle til å bruke høringsrunden

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler at Luftambulansetjenesten er en viktig del av de akuttmedisinske tjenestene i alle helseregionene.

Departementet viser til at Norsk Luftambulanses brev er ett av flere innspill som er kommet i forbindelse med den pågående prosessen om framtidige helsetjenester i Helse Nord. Tirsdag skal styret i Helse Nord skal sende et helhetlig forslag til funksjons og oppgavedeling i Nord-Norge på høring, med rundt to måneders høringsfrist. 

HOD oppfordrer alle til å benytte høringsrunden og sende sine innspill og forslag.

Powered by Labrador CMS