NY FEIL: ST. Olavs hospital skriver i en pressemelding tirsdag at pasienter forsvinner fra ventelistene i Helseplattformen.
NY FEIL: ST. Olavs hospital skriver i en pressemelding tirsdag at pasienter forsvinner fra ventelistene i Helseplattformen.

Ny feil ved Helseplattformen avdekket – pasienter forsvinner fra ventelistene

St. Olavs hospital har avdekket en feil ved Helseplattformen der pasienter forsvinner fra ventelistene. Feilen berørte per 1. februar 567 pasienter

Publisert Sist oppdatert

– St. Olavs hospital oppdaget nylig at pasienter forsvinner fra ventelistene når sykehuset nå har brukt Helseplattformen i mer enn ett år, skriver sykehuset i en pressemelding tirsdag.

Sykehuset har avdekket at feilen skyldes at Helseplattformen har innebyggede regler for utløpsdato på forordninger som henvisninger, bestillinger av prøver og så videre. 

– Når utløpsdatoen er overskredet er ikke disse pasientene lenger synlig i ventelistene, og sykehuset mister oversikt over pasienter som venter på behandling/utredning/kontroll.

Helseplattformen AS har oversendt en oversikt over alle forordninger som har passert utløpsdato, og dermed har falt ut av ventelistene. Feilen berører pr 1. februar 567 pasienter.

Det var Adresseavisen som omtalte pressemeldingen først.

– Viktig for pasientsikkerheten

Etter sykehusets gjennomgang av disse pasientene er det 67 pasienter som må følges opp av sine respektive klinikker med tanke på videre vurdering. Det innebærer vurdering av potensielle konsekvenser og iverksetting av nødvendige behandlingstiltak dersom det er grunnlag for det.

Klinikkene kontakter de berørte pasientene.

– Det er svært viktig for pasientsikkerheten at ingen pasienter faller ut av ventelistene på grunn av en slik innebygget regel i journalsystemet. Det iverksettes nå flere tiltak i samarbeid med Helseplattformen AS for å ivareta pasientsikkerheten inntil det foreligger en endring i journalløsningen. Dette haster, da problemet øker i omfang når vi nå har passer ett år etter innføring av Helseplattformen, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

St. Olavs hospital har sendt en bekymringsmelding til Statens helsetilsyn om feilen i systemet. Der skriver de: 

– Konsekvensene av denne feilen øker betydelig i omfang etter hvert som flere forordninger i løsningen passerer ett år. 
Powered by Labrador CMS