Norge delt på midten om abortloven

Det går mot stortingsflertall for å utvide abortgrensen fra 12 til 18 uker. I befolkningen er det nesten dødt løp. 45 prosent vil utvide, 43 prosent sier nei.

Publisert

Det viser en undersøkelse Sentio Research har gjort på oppdrag fra Klassekampen.

45 prosent av de spurte vil utvide dagens abortgrense på 12 uker til enten 18 eller 22 uker. 43 prosent sier nei til å utvide grensen. 36 prosent av de som sier nei vil beholde dagens lov, mens 7 prosent vil stramme den inn. Vet ikke-andelen er 12 prosent.

Ifølge undersøkelsen er kvinner i snitt noe mindre positive til å utvide abortgrensen enn menn. 40 prosent av de spurte kvinnene vil beholde grensen for selvbestemt abort på 12 uker. 31 prosent av mennene mener det samme.

Regjeringen skal legge fram et forslag til ny abortlov i løpet av året der det foreslås å utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker. Et flertall av stortingsrepresentantene støtter endringen.

Spørsmålet som ble stilt var:

«I dag er grensen for selvbestemt abort uke 12. Etter uke 12 må spørsmålet om abort avgjøres i en nemnd. Hva mener du?» Svaralternativene var:

«Dagens abortlov bør beholdes»

«Grensen bør utvides til 18 uker eller 22 uker»

«Dagens abortlov bør strammes inn».

(©NTB)

Powered by Labrador CMS